تور آفرود و رفتینگ

تور دو روزه آفرود و رفتینگ هفته چهارم شهریور ۹۶

تور دو روزه آفرود و رفتینگ هفته چهارم شهریور ۹۶

تور رفتینگ   تور یک روزه رفتینگ  تور رفتینگ چالوس    تور رفتینگ ارمند   تور دشت لاله  آژانس مهراندیشان تور دو روزه   تور گردشگری   تور ایرانگردی

با یک سفر دو روزه آفرود و رفتینگ شهرکرد همراه آژانس مهراندیشان با تابستان خداحافظی کنید.  

تاریخ: ۲۹ به ۳۱ شهریور  ۹۶

قیمت تور هر نفر: ۲۹۵۰۰۰ تومان