تور محلات

تور یک روزه آب گرم محلات هفته چهارم دی ۹۶

تور یک روزه آب گرم محلات هفته چهارم دی ۹۶

تور محلات   تور یک روزه    تور آبگرم محلات
اگر در کنار طبیعت

آب و هوای خوب را می پسندید

تور آب گرم محلات و غار چال نخجیر مقصد خوبی برای یک سفر زمستانی ست

تور یک روزه آبگرم محلات و غار چال نخجیر از آژانس مهراندیشان:

تاریخ:۲۸ به ۲۹ دی ۹۶

قیمت تور هر نفر: ۶۵۰۰۰ تومان