تور دریاچه ارواح

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته اول اردیبهشت ۹۷

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته اول اردیبهشت ۹۷

تور دریاچه ارواح تور یک روزه  تور شمال تور شاد
تور ارزان شمال    تور شمال ارزان    تور شاد   تور شاد داخلی   تور شاد یک روزه    آژانس مهراندیشان تور شاد داخلی  تور یک روزه    تور ارزان یک روزه

ظاهر وهم انگیز این دریاچه در میان انبوه درخت و مه تماشاییست

در این سفر با هم پرده از راز دریاچه ارواح برمیداریم
در تور یک روزه دریاچه ارواح همسفر  آژانس مهراندیشان باشید:

تاریخ تور: ۷ اردیبهشت ۹۷

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته چهارم بهمن ۹۶

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته چهارم بهمن ۹۶

تور دریاچه ارواح  توریک روزه تور شاد  تور شاد داخلی
تور ارزان شمال    تور شمال ارزان    تور شاد   تور شاد داخلی   تور شاد یک روزه    آژانس مهراندیشان  تور نوروز ۹۷  تور شمال نوروز ۹۷   تور یک روزه نوروز ۹۷  تور نمک آبرود نوروز ۹۷  تور یک روزه    تور ارزان یک روزه
تنه ی خشک درختان در میان انبوه آب مرداب؟؟؟

اگر دست ارواح در کار نبود بی شک غیر ممکن بود

شویم

تور یک روزه دریاچه ارواح همسفر  آژانس مهراندیشان باشید:

تاریخ تور: ۲۷ بهمن ۹۶

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته اول بهمن ۹۶

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته اول بهمن ۹۶

دریاچه ارواح  تور یک روزه    تور ارزان یک روزه
تور ارزان شمال    تور شمال ارزان    تور شاد   تور شاد داخلی   تور شاد یک روزه    آژانس مهراندیشان

آنچه در اولین نگاه به تالاب ارواح نظرتان را جلب میکند تنه های نوک تیز درختان است
که سر از آب بیرون آورده اند
و به درختان مرده مشهورند

برای کشف طبیعت زیبای نوشهر راهی دریاچه ارواح می شویم

تور یک روزه دریاچه ارواح از آژانس مهراندیشان:

تاریخ تور: ۶ بهمن ۹۶

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته دوم مرداد ۹۶

تور یک روزه دریاچه ارواح هفته دوم مرداد ۹۶

تور دریاچه ارواح    تور یک روزه   تور یک روزه ارزان   تور یک روزه شمال  آژانس مهراندیشان   تور شاد   تور شاد داخلی

چرا دریاچه ارواح؟؟؟  

ما چیزی نمیگوییم تا خودتان کشف کنید

اگر به دنبال اکتشاف رمز و راز هستید در این سفر همراه مهراندیشان باشید

تور یک روزه تالاب ارواح

تاریخ تور: ۱۳ مرداد ۹۶

قیمت تور هر نفر : ۸۵۰۰۰ تومان