تور کویر مصر

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا هفته سوم دی ۹۶

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا هفته سوم دی ۹۶

تور کویر مصر    تور چند روزه
تور کویر    تور کویرگردی     تور کویر نوردی  تور کویر مصر    تور کویر از اصفهان    تور کویر اصفهان

من اینجا

تنها چند قدم با آخر دنیا فاصله دارم

و آوای کویر را می شنوم که مرا می خواند…

در تور کویرمصر از آژانس مهراندیشان با ما باشید:

تاریخ تور : ۲۰ به ۲۲ دی ۹۶

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا هفته دوم دی ۹۶

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا هفته دوم دی ۹۶

تور کویر مصر  تور یک روزه کویر مصر  تور ارزان کویر
تور کویر    تور کویرگردی     تور کویر نوردی  تور کویر مصر    تور کویر از اصفهان    تور کویر اصفهان  تور نوروز ۹۷ تور کویر مصر نوروز ۹۷   تور کویر نوروز ۹۷  تور کویرگردی نوروز ۹۷   تور ایرانگردی نوروز ۹۷

اینجا سکوت فریاد میزند

و لحظاتی بعد

باران….

و ساعاتی بعد تکه هایی از آسمان به زمین می افتد…

در تور کویرمصر از آژانس مهراندیشان همراه ما باشید:

تاریخ تور : ۱۳ به ۱۵ دی ۹۶

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا هفته اول دی ۹۶

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا هفته اول دی ۹۶

تور کویر    تور کویرگردی     تور کویر نوردی  تور کویر مصر    تور کویر از اصفهان    تور کویر اصفهان
اگر دلتان برای غلت زدن روی تپه ماسه های شنی تنگ شده

این هفته با آژانس مهراندیشان همراه باشید در تور کویر مصر

تاریخ تور : ۶ به ۸ دی ۹۶

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا ویژه شب یلدا

تور دو ونیم روزه کویر مصر در مهمانسرا ویژه شب یلدا

پاییز دارد هر ثانیه از تو رد می شود و میگذرد

برگ های رقصانش از دور نظاره گر چشمانت هست

که ببینند چگونه برایشان دست تکان میدهی…

در آخرین برگ ریزان پاییز مهمان آژانس مهراندیشان باشید در تور کویر مصر شب یلدا

تاریخ:۲۹ آذر به ۱ دی ۹۶

صفحه 2 از 3123